Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
http://zgkimbialarawska.bipfirma.pl

Statystyki

Dane główne 17365
Rejestr zmian 1759
Redakcja biuletynu 1637
Statystyka 1323
Statut: Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 840
Komunikaty: Ogłoszenie 763
Komunikaty: Zbiórka odpadów 758
Komunikaty: Rozstrzygnięcie konkursu 712
Aktualności: Stacja wodociągowa w Teodozjowie 578
Akty prawne: Zarządzenie nr 2/2015 553
Akty prawne: UCHWAŁA  Nr VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ  RAWSKIEJ z dnia 31 marca... 540
Aktualności: Decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego - woda 438
Osoby: 412
Osoby: Tomasz Lesiak 351
Aktualności: Wywóz nieczystości płynnych 123
Aktualności: PPIS 04.10.2017 - badania wody 63
Aktualności: PPIS 22.11.2017 - badania wody Stacja Galinki 43