Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
http://zgkimbialarawska.bipfirma.pl

Statystyki

Dane główne 23388
Rejestr zmian 2125
Redakcja biuletynu 2050
Statystyka 1638
Statut: Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1173
Komunikaty: Ogłoszenie 976
Komunikaty: Zbiórka odpadów 960
Komunikaty: Rozstrzygnięcie konkursu 906
Aktualności: Stacja wodociągowa w Teodozjowie 731
Akty prawne: Zarządzenie nr 2/2015 720
Akty prawne: UCHWAŁA  Nr VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ  RAWSKIEJ z dnia 31 marca... 710
Osoby: Tomasz Lesiak 653
Aktualności: Decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego - woda 624
Osoby: 412
Aktualności: Wywóz nieczystości płynnych 394
Aktualności: PPIS 22.11.2017 - badania wody Stacja Galinki 232
Aktualności: PPIS 04.10.2017 - badania wody 209
Komunikaty: Nowe taryfy na wodę i ścieki 49