Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat ZGKiM

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w trosce o dobro Klientów i pracowników, biuro Zakładu nie będzie obsługiwać interesantów do odwołania. Pilne sprawy proszę zgłaszać telefonicznie pod nr telefonu (46) 815 94 49 lub mailem sekretariat@zgkbr.pl

Dam pracę

Główny specjalista ds. wodociągów i kanalizacji Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Żurawia 1 96-230 Biała Rawska zatrudni głównego specjalistę do spraw wodociągów i kanalizacji (praca administracyjno-biurowa i nadzór zadań realizowanych w terenie).

Nowe taryfy na wodę i ścieki

W związku z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na terenie Gminy Biała Rawska zostają wprowadzone nowe taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ do konkursu przystąpiła jedna osoba. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonej oferty śtwierdza się że osoba ta spełnia wszystkie wymgane kryteria. Na wymienione stanowisko została zatrudniona Pani Urszula Wodnicka.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

Zbiórka odpadów

W związku z awarią śmieciarki mogą nastąpić opóżnienia w odbiorze odpadów komunalnych. Usunięcie awarii nastąpi do dnia 04.06.2015r.