Biuletyn Informacji Publicznej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
http://zgkimbialarawska.bipfirma.pl

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko  GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ do konkursu przystąpiła jedna osoba. Po przeprowadzeniu weryfikacji złożonej oferty śtwierdza się że osoba ta spełnia wszystkie wymgane kryteria. Na wymienione stanowisko została zatrudniona Pani Urszula Wodnicka.