Akty prawne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi z dnia 24 czerwca 2015r Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

UCHWAŁA  Nr VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ  RAWSKIEJ z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA Nr VI/60/15 RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ RAWSKIEJ z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowią