Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Akty prawne zobacz archiwum »

Zarządzenie nr 2/2015

 

Zarządzenie nr 2/2015

 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Żurawi

z dnia 24 czerwca 2015r

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.), oraz Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi (Uchwała nr XXXII/238/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 12 marca 2009r)

zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia naboru na stanowisko głównego księgowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi w składzie:

1)      Tomasz Lesiak – Przewodniczący Komisji

2)      Henryka Szymańska– Członek Komisji

3)      Małgorzata Stępniewska – Członek Komisji

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor Tomasz Lesiak

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 czerwca 2015 14:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: tlesiak
Ilość wyświetleń: 755
24 czerwca 2015 14:53 tlesiak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 czerwca 2015 14:49 tlesiak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl