Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

UCHWAŁA NR XXXII/238/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. „h”, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Miejska...